مستند کوتاه | کمین

به مناسبت ۱۳ مهرماه آغاز هفته نیروی انتظامی، تماشای مستند کوتاه «کمین» پیرامون نقد عملکرد مأمورین نیروی انتظامی به مخاطبان پیشنهاد می‌شود.