تازه ترین شماره مجله‌ ۲۴ منتشر شد

پنجاه و هشتمین شماره‌ی مجله‌ی ۲۴ با گفت‌وگویی مفصل با پرویز پرستویی به بهانه‌ی فیلم میهمان داریم منتشر شد. تصویر روی جلد این شماره به همین مناسبت به عکسی از پرستویی اختصاص دارد.