فراخوان جذب نیرو در سفیرفیلم

موسسه سفیرفیلم جهت تکمیل کادر خود از میان نیروهای توانمند و متعهد، جذب نیرو می‌نماید. شرایط و جزئیات نیروهای مورد نیاز در جدول خبر قابل مشاهده است.