139311181929572954694494

ابهت نخبه‌گرایی برای ما از بین رفت

«جای خالی» نام مستندی است که سوژه اصلی‌اش مشکلاتی است که در فرهنگ عمومی جامعه ما وجود دارد. رواج دروغ، قانون شکنی، برخورد نامناسب با اطرافیان و … از جمله موضوعاتی است که در این مستند مورد توجه قرار گرفته است.

ده نمکی

«معراجی‌ها» را به جشنواره نمی‌فرستم

کارگردان فیلم و سریال «معراجی‌ها» معتقد است ایجاد شبهه در ذهن جامعه و پاسخ ندادن به آنها پاک کردن صورت مساله است و طرح شبهات، الزاما رد کردن خطوط قرمز نیست بلکه جواب ندادن به آنها رد کردن خطوط قرمز است.