حضور ۶ فیلم مرکز مستند حقیقت در جشنواره مقاومت

مدیر مرکز مستند حقیقت از حضور ۵ فیلم مستند این موسسه در بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت خبر داد و گفت: فیلم سینمایی «ابو زینب» به کارگردانی علی غفاری نیز در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارد.