POSTER-PLUS

بیانیه دبیران مراکز استان‌های جمعیت رهپویان درباره مستند «من روحانی هستم»

دبیران مراکز استان‌های جمعیت رهپویان طی بیانیه‌ای تاکید کردند: اگر به زعم سران دولت یازدهم ممیزی آثار فرهنگی را باید به وجدان عمومی واگذار کرد، چرا قضاوت درباره فیلمی مستند را به وجدان عمومی نمی‌سپارند؟