کلیپ صوتی | رحمت واسعه

به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان بازخوانی کلیپ صوتی «رحمت واسعه» پیرامون اهمیت و آداب ماه مبارک رمضان پیشنهاد می شود.