باید سکان‌داری نظام سلامت از دست پزشکان خارج شود/ مستند آرزو رونمایی شد

وزیر سابق بهداشت در مراسم رونمایی از مستند آرزو: ساختار نظام سلامت کشورمان معیوب است، نظرات از کمیسیون بهداشتی بیرون می‌آید که متشکل از پزشکان است، در وزارتخانه توسط پزشکان اجرا و توسط همان‌ها نظارت می‌شود و بعد در صورت خطا، پزشکی قانونی به آن رسیدگی می‌کند. در کل سیستم دست پزشکان است.