«جای خالی»؛ کار بزرگ تبدیل‌کردن مقولات نظری به المان‌های تصویری

«مجید فضائلی» کاربر شبکه اجتماعی گوگل پلاس پس از تماشای «جای خالی» در مراسم رونمایی آن در صفحه خود می نویسد: «جای خالی را با همه کاستی هایش دوست داشتم، اما تبدیل کردن مقولات نظری به المان های تصویری کار بزرگ و سختی است.»

گزارش تصویری | اکران خصوصی «جای خالی» در حضور مهندس میرسلیم

دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۲ مستند «جای خالی» در حضور مهندس سیدمصطفی میرسلیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سازندگی اکران شد. ایشان که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات برای بهبود آن پرداختند.

نشستن پای سخن موسفیدها، فارغ از تعلقات و گرایش‌های سیاسی

مهدی ابراهیم زاده کاربر فعال شبکه اجتماعی گوگل پلاس در خصوص مستند «جای خالی» نوشت: «شیرینی کار آنجا بود که عوامل سازنده فارغ از تعلقات و گرایش‌های سیاسی، پای صحبت موسفیدها و متخصصان مربوط نشسته بودند و حرف آنها را شنیده بودند.»

گزارش تصویری | اکران خصوصی «جای خالی» در حضور جعفری جلوه

شنبه ۵ بهمن ماه ۹۲ مستند «جای خالی» در حضور محمدرضا جعفری جلوه، رئیس بنیاد سینمایی فارابی اکران شد. ایشان که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات برای بهبود آن پرداختند.

موسیقی قوی، تصاویر شفاف و حضور کودکان سه امتیاز «جای خالی»

«محمد ثابت» کاربر شبکه اجتماعی گوگل پلاس پس از تماشای این مستند در یادداشتی در صفحه خود می نویسد: «به جز موسیقی، اثر از دو چیز دیگر نیز خوب بهره می‌گیرد». او تصاویر شفاف و بهره گیری از کودکان را در کنار موسیقی هوشمندانه فیلم، سبب سبکی ذهن مخاطب عنوان می کند.

گزارش تصویری | اکران خصوصی «جای خالی» در حضور دکتر بنیانیان

سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۲ مستند «جای خالی» در حضور دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اکران شد. ایشان که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات برای بهبود آن پرداختند.

گزارش تصویری | اکران خصوصی «جای خالی» در حضور دکتر فراستخواه

شنبه ۲۸ دی ماه ۹۲ مستند «جای خالی» در حضور دکتر مقصود فراستخواه، استاد جامعه شناسی اکران شد. ایشان که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات برای بهبود آن پرداختند.