تلاش می‌کنیم در قبال هنرمندان از شکایت و بگیر و ببند استفاده نشود

وزیر دادگستری در بازدید از نمایشگاه کتاب در پاسخ به تسنیم درباره تصمیم اتخاذ شده درباره مستند «من روحانی هستم»‌،گفت: سعی خواهیم کرد از شکایت و بگیر و ببند استفاده نشود. اما مقررات و حقوق افراد در جامعه نیز باید پاس داشته شود.