«نخبگان و تلویزیون» منتشر شد

در یک جامعه نابسامان نخبگان منفی تولید می شوند؛ آنان که در سطح زیرزمینی جامعه فعال‌اند. مدیریت رسانه در ایران کژتابی‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد که در مواردی منحصر به فرد و ویژه است. این ویژگی در رسانه‌ای مثل تلویزیون بیشتر به چشم می‌آید.

آغاز ثبت نام دوره آموزشی عهد

مؤسسه آموزشی عهد در سومین سال پیاپی، اقدام به برگزاری «دوره آموزشی عهد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کرده است.