۷۳۰۱۲۶

«نخبگان و تلویزیون» منتشر شد

در یک جامعه نابسامان نخبگان منفی تولید می شوند؛ آنان که در سطح زیرزمینی جامعه فعال‌اند. مدیریت رسانه در ایران کژتابی‌ها و ملاحظات خاص خود را دارد که در مواردی منحصر به فرد و ویژه است. این ویژگی در رسانه‌ای مثل تلویزیون بیشتر به چشم می‌آید.

13930826000636_PhotoL

آغاز ثبت نام دوره آموزشی عهد

مؤسسه آموزشی عهد در سومین سال پیاپی، اقدام به برگزاری «دوره آموزشی عهد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کرده است.