18

نباید به اکران «فاکتور صوری» بر پرده‌ دانشگاه بسنده کرد

یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان پس از اکران مستند «فاکتور صوری» در این دانشگاه گفت: چنین مستندی باید به شکل کامل‌تر در تلویزیون پخش می‌شد، نه اینکه صرفا به اکران روی پرده دانشگاه‌ها و یا تکثیر روی سی دی‌ها برای فروش بسنده شود.