جلوگیری مسئولان دانشگاه یاسوج از اکران مستند «من روحانی هستم»

هاشمی با اشاره به جلوگیری مسئولان دانشگاه از اکران «مستند من روحانی هستم» گفت: بعد از اطلاع یافتن از اکران این مستند، پیگیر شده و با بررسی مستند خواستار اکران آن در دانشگاه شدیم که این قضیه را با معاونت فرهنگی دانشگاه مطرح کردیم و او نیز قبول کرد که این مستند در دانشگاه اکران شود.