139311181929572954694494

ابهت نخبه‌گرایی برای ما از بین رفت

«جای خالی» نام مستندی است که سوژه اصلی‌اش مشکلاتی است که در فرهنگ عمومی جامعه ما وجود دارد. رواج دروغ، قانون شکنی، برخورد نامناسب با اطرافیان و … از جمله موضوعاتی است که در این مستند مورد توجه قرار گرفته است.

139209151353568061682113

حسن بنیانیان: فرهنگ دغدغه توده نیست، نخبگان مطالبه کنند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «فرهنگ، مسئله‌ای نیست که توده مردم مطالبه کنند، معیشت و دغدغه‌های مالی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد، فرهنگ باید مطالبه نخبگان باشد.»