چالش فرهنگ سازمانی؛ مردم، عامل استخدام را دانش و تخصص می‌دانند یا پول و پارتی؟

بنیانیان گفت: سال ۸۲ آماری که وزارت ارشاد منتشر کرد، ۸۲/۶ درصد پاسخگویان یک نظرسنجی معتقد بودند در ایران بدون پول و پارتی به حق خود نخواهید رسید. شاید در دنیای واقعی این آمار درست نباشد اما حس‌اش در مردم وجود دارد.

گزارش تصویری | اکران خصوصی «جای خالی» در حضور دکتر بنیانیان

سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۲ مستند «جای خالی» در حضور دکتر حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اکران شد. ایشان که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات برای بهبود آن پرداختند.