آخرین خبرها از سه پروژه رضا میرکریمی

تدوین «امروز» تمام شده است و هنوز آهنگساز پروژه انتخاب نشده. «حق سکوت» در حال انجام مراحل فیلمبرداری است و نگارش طرح اولیه داستان زندگی «شهید همت» برای یک نسخه سینمایی به پایان رسیده است. این روزهای میرکریمی این‌گونه می‌گذرد.