گفت و گوی مدیران سفیرفیلم با روزنامه جوان

روزنامه جوان در شماره ۴۶۷۰ روز ۱۶ آبان، مصاحبه خود با مدیران مرکز مستندسازی سفیرفیلم را منتشر کرد. حمیدرضا جعفریان معاون تولید و محمدرضا تاجدین معاون عرضه سفیرفیلم، پیرامون تاریخچه، آثار و فعالیت های این مرکز مستندسازی با روزنامه جوان گفت و گو کردند.

روزنامه جوان: قلم ترديد بر خاطرات هاشمی

مستندی كه بهانه خوبی برای حمله به منتقدان است، مستند «‌من روحاني هستم» است. اين مستند جديدترين بهانه برای التهاب‌زايی در فضای سياسی كشور با هدف حمله به منتقدان دولت است كه چند روزی توسط رسانه‌های پرتعداد به اصطلاح حامی دولت مورد توجه قرار گرفته است.