Untitled-1

صدری نیا: با نگاه سیاسی فیلم نساختم

صدری نیا: با نگاه سیاسی سراغ ساخت مستند «چشم در برابر چشم» نرفتیم. هدف اصلی ما این بود که از تباه شدن زندگی دختران دیگری که ممکن است در آینده به صورتشان اسید پاشیده شود، جلوگیری کنیم.

Untitled-1

مستندهای کوتاه سریالی «فاکتور صوری» ساخته می شود

روزنامه «وطن امروز» در شماره امروز خود در مصاحبه با سیدمهدی کرباسی نوشت: این اولین قدم سفیرفیلم در ساخت فیلمی مستند با موضوع نظام بانکداری است که به گفته کارگردان این مستند قرار است فیلم‌های کوتاه دیگری نیز در این زمینه ساخته شود.