وقتی هاشمی از حضور روحانی در مذاکره با مک فارلین سخن می‌گوید + سند

از جمله چالش‌هایی که در جریان مستند «من روحانی هستم» از سوی هواداران دولت، متوجه سازندگان آن شد، این بود که آیا حسن روحانی جزء گروه مذاکره‌کننده با مک فارلین بود یا خیر؟ اسناد موجود می‌توانند واقعیت ماجرا را روشن کنند.

شریعتمداری در کیهان: اگر جای روحانی بودم که نیستم!

حسین شریعتمداری: هیچ یک از اسناد مستند «من روحانی هستم» غیرواقعی نیست. عده‌ای که اصرار دارند روحانی را نامزد پیروز جبهه مشترک اصلاحات و کارگزاران معرفی کنند از مطرح شدن سوابق اسلامی و انقلابی دکتر روحانی عصبانی هستند.