به سود دولت است که اجازه دهد افکار مختلف حرفشان را بزنند

شفاه، تهیه‌کننده فیلم «لکه» با اشاره به لغو اکران این فیلم در دانشگاه‌های مختلف، گفت: «این را به عنوان یک شعار سیاسی یا حرف سیاسی نمی‌گویم. من فکر می‌کنم این واقعا به سود دولت است که اجازه دهد افکار مختلف حرفشان را بزنند.»