Poster

طادی: احتمال رونمایی نماهنگ «آغوش امن» تا آخر هفته

کارگردان نماهنگ «آغوش امن» در گفت و گو با سراج ۲۴: از ابتدای تولید این کار می دانستیم که نماهنگ «آغوش امن» در زمان تشیع شهدای غواص آماده پخش نمی شود و به همین دلیل هفته دفاع مقدس را برای پخش آن انتخاب کردیم.