عاکف: «شوخی با فرهنگ» را جدی نگرفتیم

مدیر انتشارات ملک اعظم با اشاره به انجام برخی از برنامه‌ها در حوزه فرهنگ و به ویژه نشر گفت: برخی از مسئولان درک درستی از منویات رهبری در این زمینه ندارند. به نظر می‌رسد که برخی از ما هنوز «شوخی با فرهنگ» را جدی نگرفته‌ایم.