Mostaghasi (20)

جای انقلابی ها و روشنفکران در عرصه فرهنگ عوض شده است

مستغاثی در این نشست بیان داشت: «ما در این سال ها در عرصه فرهنگ و هنر منفعل ظاهر شدیم و این عرصه در دست شبه روشنفکران بوده است. اما اولین ثمره و برکت این جمع این است که این بار شبه روشنفکران در موضع انفعالی قرار گرفته اند.»

Mostaghasi (20)

گزارش تصویری | حضور سعید مستغاثی در سفیرفیلم

سه شنبه هفته گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۳ سعید مستغاثی مستندساز و کارشناس سینما و رسانه با حضور در مجموعه سفیرفیلم ضمن آشنایی با بخش های مختلف و برنامه های آتی این موسسه، به بیان نقطه نظرات خویش پیرامون فعالیت در حوزه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پرداخت.

IMAGE634974351918842413

یادداشت سعید مستغاثی درباره مستند «من روحانی هستم»

راستی انجمن مستندسازان چند عضو دارد که نبود نام سازندگان فیلم مستند «من روحانی هستم» نشانگر عدم وجود آنهاست؟! انجمن تهیه کنندگان مستند که ظاهرا صنفی جدا از انجمن پیشین است، چند عضو دارد و چنددرصد از تهیه کنندگان مستند در این مملکت را جذب خود کرده است؟!!