مستند کوتاه | شام آخر

سیدمهدی کرباسی در آخرین شب سال به سراغ اقشار مختلف مردم می رود و از آنها چند سؤال ساده می پرسد. به مناسبت فرارسیدن سال نو تماشای مستند کوتاه «شام آخر» پیشنهاد می شود.