«جای خالی»؛ کار بزرگ تبدیل‌کردن مقولات نظری به المان‌های تصویری

«مجید فضائلی» کاربر شبکه اجتماعی گوگل پلاس پس از تماشای «جای خالی» در مراسم رونمایی آن در صفحه خود می نویسد: «جای خالی را با همه کاستی هایش دوست داشتم، اما تبدیل کردن مقولات نظری به المان های تصویری کار بزرگ و سختی است.»

موسیقی قوی، تصاویر شفاف و حضور کودکان سه امتیاز «جای خالی»

«محمد ثابت» کاربر شبکه اجتماعی گوگل پلاس پس از تماشای این مستند در یادداشتی در صفحه خود می نویسد: «به جز موسیقی، اثر از دو چیز دیگر نیز خوب بهره می‌گیرد». او تصاویر شفاف و بهره گیری از کودکان را در کنار موسیقی هوشمندانه فیلم، سبب سبکی ذهن مخاطب عنوان می کند.