نماهنگ «مادران گمنام»

نماهنگ «مادران گمنام» روایتی است از سال های فراغ مادران شهدای گمنام که به تازگی از شبکه افق سیما پخش شده است