مرحله تحقیقات مستند «ماهواره» به پایان رسید

بورونی، مسئول تیم تحقیقات پروژه جدید سفیرفیلم با موضوع «ماهواره»، گفت: «هم‌اکنون پروژه مستند «ماهواره» به لحاظ محتوایی به پایان رسیده است و قرار است نگارش فیلمنامه آن به زودی آغاز گردد.»