راه‌اندازی شبکه «مدرسه» در رسانه ملی

وزیر آموزش و پرورش پس از دیدار با رئیس و معاونان رسانه ملی گفت: در این دیدار درخصوص پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد شبکه مدرسه با سه مخاطب دانش آموز ، معلم و اولیای دانش آموزان گفتگو شد.