«سردار» روایت زندگی شهید شوشتری از زبان نوجوانان ایران

عباس میرزائی، کارگردان مستند «سردار» گفت: داریوش رضایی ۱۶ ساله این فیلم را روایت می‌کند. نسل داریوش حتی نمی‌دانند جنگ چیست. آنها زمانی به دنیا آمدند که امام نبود. من می‌خواستم بدانم روایت این آدم‌ها از افرادی مثل شوشتری چگونه است.

امیر ِ مرصاد، قهرمان ملی + فیلم

امیر صیاد شیرازی پس از ۳۲ سال خدمت در یگان‌های مختلف نیروی زمینی ارتش در بامداد ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ به‌وسیله عوامل مسلح مجاهدین خلق در پوشش رفتگر، مقابل در منزل مسکونی‌اش واقع در تهران و در برابر دیدگان فرزندش ترور شده به شهادت رسید.