حضور نادر طالب زاده در مرکز مستند سفیر

برگزاری هالیوودیسم در هاله ابهام

نادر طالب‌زاده درباره تعطیلی جشنواره «افق‌نو» با بیان اینکه توضیحی درباره علت تعطیلی جشنواره نمی‌دهند، گفت: این جشنواره قوی‌ترین کنفرانس ضد صهیونیستی ایران است و دستاوردهای رسانه‌ای آن بیشتر از هر کنفرانس دیگری بوده است.