مدیر سفیرفیلم: اتاق فکر رسانه‌ای دولت ضعف جدی در فهم رسانه دارد

مدیر «سفیرفیلم» درخصوص مستند «من روحانی هستم» گفت: «اتاق فکر رسانه‌ای دولت ضعف جدی در فهم رسانه دارد. اختلاف نظر درمورد ماجرای مک فارلین مربوط به خود آقایان است، ما از شفاف شدن این ماجرا و حواشی آن استقبال می‌کنیم.»