qaboosnameh1

زنگ خطري به نام روز «سلام سينما»

خیلی از مردم اصلاً نمی‌دانستند چه فیلمی در این سینما اکران می‌شود، آنهایی هم که می‌دانستند هیچ چیزی از فیلم جز بازی لیلا حاتمی در ذهن‌شان نبود. بر طول صف، دقیقه به دقیقه افزوده می‌شد. خیلی وقت بود که در زمانی خارج از جشنواره چنین استقبالی را از سینما ندیده بودم.