جریان انحرافی اسم مستعار چند نفر نیست

مستند «کدام انحراف» شاخه‌ای از سیاست خارجی، یعنی مذاکره با امریکا را همراه با چاشنی انرژی هسته‌ای و بحران سوریه، مورد بررسی قرار می دهد و به این سوال پاسخ میدهد که: کدام انحراف؟