کلیپ صوتی | آرمان‌های دانشجویی

من این نکته را به شما بگویم، مصلحت‌اندیشی یک چیز بدی نیست. منتها گرایش مصلحت‌اندیشانه یعنی با واقعیات صد در صد کنار آمدن، آرمان‌ها را به کلی از ریشه قطع خواهد کرد. شما اگر به قله‌ها نگاه کنید، برآیند آرمانگرایی شما و چالش مسئولین با مصلحت‌ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ اما اگر شما […]