13920515115215752944873

عید تلویزیون، در تسخیر تبلیغات تجاری

نوروز امسال، تلویزیون ایران در تسخیر تبلغات بازرگانی بود، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با بی‌اعتنایی نهادهای مربوط، تلویزیون را نهایتا به یک جعبه تبلیغات بزرگ تبدیل خواهد کرد.

1392042016323449823553

پوستر یونس رجبی برای «نوروز فاطمی»

یونس رجبی،گرافیست معتقد است که بسیاری از آثاری که به مناسبت‌های مختلف در جای جای شهر نصب می‌شود هنری نیستند و از طرح‌های سخیف و نازل پیروی می‌کنند و این باعث تنزل سلیقه هنری مردم ما می‌شود.