«خورشید کاروان» در تئاتر شهر زاهدان روی صحنه می‌رود

همزمان با ایام محرم، دو نمایش تعزیه صحنه ای و دو نمایش تعزیه میدانی در شهرهای زاهدان و زابل اجرا می‌شوند. در این میان نمایشی «خورشید کاروان» از آثار برجسته تئاتر دینی کشور نیز از اربیعین حسینی(ع) روی صحنه می‌رود.