28

«جای خالی» تلاشی منصفانه، برای ایجاد یک گفتمان اجتماعی

ساخت مستند «جای خالی» تلاشی است در راستای زدودن گرد مظلومیت از مقوله‌ای مغفول فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی و امید است اولین قدم‌های امید‌بخش برای ایجاد گفتمان اجتماعی در فضایی عقلایی و سالم در مورد این موضوع برداشته شود.