پوستر یونس رجبی برای «نوروز فاطمی»

یونس رجبی،گرافیست معتقد است که بسیاری از آثاری که به مناسبت‌های مختلف در جای جای شهر نصب می‌شود هنری نیستند و از طرح‌های سخیف و نازل پیروی می‌کنند و این باعث تنزل سلیقه هنری مردم ما می‌شود.