شرط تمدنی آمریکا٬ وجود همیشگی دشمنی برجسته برای خود است

برنده فانوس بلورین بهترین فیلم در بخش جنگ نرم چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با اشاره به مستند «او با ما» عنوان کرد: «شرط تمدنی آمریکا این است که همواره یک دشمن برجسته داشته باشند و امروز این دشمن اسلام و در رأس آن ایران است.»

مستند «او با ما» نمایشی از تناقض در برخورد با ایران

باطنی، کارگردان مستند «اوباما» با تاکید بر اینکه دادن تمام جوایز سینمایی به «آرگو» نشانه دورویی دولتمردان این کشور در برخورد با مردم ایران است، گفت: از سال ۲۰۰۰ به بعد تنها ۳ فیلم توانستند تمام جوایز سینمای آمریکا دریافت کنند.