شرط تمدنی آمریکا٬ وجود همیشگی دشمنی برجسته برای خود است

برنده فانوس بلورین بهترین فیلم در بخش جنگ نرم چهارمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با اشاره به مستند «او با ما» عنوان کرد: «شرط تمدنی آمریکا این است که همواره یک دشمن برجسته داشته باشند و امروز این دشمن اسلام و در رأس آن ایران است.»