«فیلم ما» فرصت مناسبی برای فیلمسازان جوان است

محمدصادق باطنی، داور بخش «فیلم ما» چهارمین شجنواره مردمی فیلم عمار، در گفتگویی بار کیفیت آثار این بخش را بیشتر روی سوژه‌ها متمرکز دانست و گفت: «فیلم ما در بلندمدت فرصت مناسبی برای فیلمسازان جوان است.»