کنکاش رفتار سیاسی افراد و مقامات موثر در فتنه در فیلم «لکه» + عکس

مفیدی‌کیا کارگردان فیلم کوتاه «لکه» گفت: این یک فیلم واقعا سیاسی است و با سایر فیلمهای ساخته شده با موضوع فتنه ۸۸ که بیشتر جنبه امنیتی و اطلاعاتی دارند متفاوت است و به کنکاش رفتار سیاسی افراد و مقامات موثر در فتنه می‌پردازد.