rafioo

«رادیوفردا» روی موج دروغ!

اندکی بعد از انتشار یادداشتی از رادیوفردا درباره مستند «نبرد خاموش» که در آن با نگاهی غیرمنصفانه به این مستند پرداخته بود، این بار این سایت ضدانقلاب در یادداشتی از مرکز سفیرفیلم به نقد تازه ترین اثر آن، مستند «چشم در برابر چشم» پرداخته است.

13910927000454_PhotoA

اژه‌ای درباره مستند «من روحانی هستم»: افراد ندیده قضاوت می‌کنند

سخنگوی قوه قضائیه در شصت و یکمین نشست خبری در مورد مستند «من روحانی هستم» بیان داشت: «نکته این است که خیلی وقت‌ها افراد ندیده قضاوت می‌کنند. من خودم از محتوای سی‌دی مطلع نیستم، اما دادستان عمومی تهران موضوع را بررسی می‌کند.»