برای مستند باید مجوز بگیرید اما انتشار کتاب مجوز نمی‎خواهد!

پس از گذشت چندین ماه از استقرار دولت یازدهم باید گفت ظاهرا رویکردهای دولتی که داعیه‌دار حذف ممیزی از سیستم فرهنگی کشور بود در عمل چندان تناسبی با این مواضع روشنفکرپسندش ندارد و اخباری مبنی بر گسترده شدن نظارت به حوزه‌‌هایی مانند مستند هم در رسانه‌ها منتشر شده است.