IMAGE635354120620609064

سردار رشید: آقای روحانی نماینده آقای هاشمی در ماجرای مک فارلین بود

سردار محسن رشید، رئیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه: آقای هاشمی و محسن رضایی هر دو در مذاکرات مک فارلین نماینده داشتند. فریدون وردی‌نژاد از سوی آقای رضایی و دکتر هادی و آقای روحانی نماینده هاشمی رفسنجانی بودند.

IMAGE635184105724831480

محسن رضایی پیرامون «من روحانی هستم»: نقدکردن از دستاوردهای انقلاب است

محسن رضایی در نمایشگاه کتاب: «من روحانی هستم» را ندیده‌ام اما مطالب پیرامونش را خوانده‌ام؛ نقد از دستاوردهای انقلاب است و فضای باز سیاسی این اجازه را می‌دهد با این حال باید روال قانونی این فیلم طی می‌شد و همین باعث مشکل شده است.