148195

روحانی: اهل شکایت نیستیم، فقط به آنها گفتم این قسمت CD ناصحیح است

روز گذشته در حالی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از عوامل تهیه و ساخت این مستند، شکایت کرده است که سال گذشته رئیس جمهور، در اولین واکنش‌ نسبت به پخش مستندی درباره او گفته بود: «اهل شکایت نیستیم، فقط به آنها گفتم این قسمت CD ناصحیح است.»