nf00316513-1

حسن روحانی در ماجرای مک فارلین چه نقشی داشت؟

روحانی به آمریکایی‎ها گفته بود: «با توجه به شرایط روابط فیمابین، کار فوق‎العاده‎ای کردید که به اینجا آمدید.» وی باور داشته دو طرف می‎توانند همکاری داشته باشند ولی انتظار سرعت نباید داشت.