13921009000375_PhotoL

تیزر | فیلم داستانی «لکه»

امروز موج حملات تخریبی رسانه‌های افراطی حامی دولت به فیلم «لکه» نیز رسید. به گفته محمدرضا شفاه تهیه کننده این فیلم، فشارهایی از طریق وزارت علوم موجب لغو مجوز اکران‌های این فیلم در برخی دانشگاه‌ها شده است.

81525

به سود دولت است که اجازه دهد افکار مختلف حرفشان را بزنند

شفاه، تهیه‌کننده فیلم «لکه» با اشاره به لغو اکران این فیلم در دانشگاه‌های مختلف، گفت: «این را به عنوان یک شعار سیاسی یا حرف سیاسی نمی‌گویم. من فکر می‌کنم این واقعا به سود دولت است که اجازه دهد افکار مختلف حرفشان را بزنند.»

13921009000413_PhotoA

کنکاش رفتار سیاسی افراد و مقامات موثر در فتنه در فیلم «لکه» + عکس

مفیدی‌کیا کارگردان فیلم کوتاه «لکه» گفت: این یک فیلم واقعا سیاسی است و با سایر فیلمهای ساخته شده با موضوع فتنه ۸۸ که بیشتر جنبه امنیتی و اطلاعاتی دارند متفاوت است و به کنکاش رفتار سیاسی افراد و مقامات موثر در فتنه می‌پردازد.