کلیپ صوتی | صفای دل

در ایام ماه مبارک رمضان، شنیدن دوباره کلیپ صوتی «صفای دل» پیرامون سفارشات مقام معظم رهبری به جوانان در رابطه با مراقبت از نفس توصیه می شود.