باطنی: كسانی ول‌كن فتنه نيستند كه پارسال سه فيلم عليه نظام ساختند

كارگردان مستند «دوپینگی ها» در نشست فيلمسازان سينمای انقلاب: «به ما می گويند تمامش کنید، چقدر به فتنه گیر داده‌اید، اما خودشان از سال ۸۸ تاکنون با بودجه دولتی شش فیلم سینمایی درباره فتنه و علیه جمهوری اسلامی ساخته اند.»

مستندسازانی که شبکه‌های خارجی درباره آنها حرف می‌زنند

نادر طالب زاده معتقد است «گروه خوب مستندسازی در دانشگاه شریف هست که مهندس اند و تنها مدتی دوره دیده‌اند. حالا مستندساز شده‌اند و هر بار که فیلم می‌سازند،‌ شبکه‌های مستند خارج درباره آن‌ها بحث می‌کنند و سیصد دانشگاه این‌ها را نشان می‌دهند.»